Motywy szekspirowskie w twórczości Cypriana Norwida

    • 19.11.2022

    • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego, Poznań, Polska

    • Bezpłatnie
  • Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  • Strona internetowa: https://mnp.art.pl/rok-romantyzmu/

Informacje o wydarzeniu

19.11 (sobota), godz. 12.00. Motywy szekspirowskie w twórczości Cypriana Norwida Dramaturgia Szekspira stanowiła dla artystów epoki romantyzmu bardzo ważne źródło inspiracji. W polskim romantyzmie do twórczości elżbietańskiego mistrza nawiązywali na różne sposoby wszyscy wielcy poeci – Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński i Cyprian Norwid. Autora Vade-mecum interesowała przede wszystkim problematyka poruszana w Hamlecie, Romeo i Julii, Juliuszu Cezarze i Makbecie – poeta wykorzystywał motywy z tych dzieł zarówno w swej liryce (W Weronie, Marquis de Boissy, Rzeczywistość), w prozie (O sztuce [Dla Polaków], Białe kwiaty), jak i dramaturgii (Aktor, Kleopatra i Cezar). Norwid przetłumaczył również fragmenty niektórych utworów Szekspira, pozostawił też kilka inspirowanych jego dziełami rysunków.

Wykład: prof. UAM dr hab. Alina Borkowska-Rychlewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)