Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym 1863 – 1864

    • 22.10.2022

    • Wielkopolskie Muzeum Wojskowe. Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stary Rynek, Poznań, Polska

    • Bezpłatnie
  • Organizator: Wielkopolskie Muzeum Wojskowe
  • Strona internetowa: https://mnp.art.pl/rok-romantyzmu/

Informacje o wydarzeniu

22.10, godz.12.00 Wielkopolanie w Powstaniu Styczniowym 1863 – 1864 Udział Wielkopolan w Powstaniu Styczniowym 1863 – 1864 jest sprawą mało znaną i często pomijaną, ponieważ jest ono kojarzone z Królestwem Polskim i zaborem rosyjskim. Zakładając walki tylko na terenie jednego z zaborów, powstańczy Rząd Narodowy planował objecie organizacją powstańczą terenu wszystkich trzech zaborów w granicach sprzed zaborów. Mieszkańcy Wielkopolski, Pomorza czy też Galicji organizowali, wyposażali oddziały powstańcze wyruszające na bój, a liczni dowódcy pochodzili także z Wielkopolski.

Wykład: Alina Sokołowska (MNP)