Debata o Romantyzmie w sztukach plastycznych.

    • 16.10.2022

    • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego, Poznań, Polska

    • Bezpłatnie
  • Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  • Strona internetowa: https://mnp.art.pl/rok-romantyzmu/

Informacje o wydarzeniu

16.10 (niedziela), godz. 12.00 Debata o Romantyzmie w sztukach plastycznych. Próba definicji kierunku w sztuce polskiej i określenia jego ram czasowych. Prelegenci: prof. dr hab. Waldemar Okoń (Uniwersytet Wrocławski), prof. dr hab. Michał Haake (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), dr Anna Borowiec (MNP), dr Arkadiusz Krawczyk (MNP) Spotkanie poprowadzi: dr Maria Gołąb, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych MNP