„Przez furie jestem targan, ja Orfeusz…”. Wątki orfickie w twórczości Juliusza Słowackiego i ich odbicie w sztuce polskiej przełomu wieków (wybrane zagadnienia)

    • 27.05.2022

    • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego, Poznań, Polska

    • Bezpłatnie
  • Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  • Strona internetowa: https://mnp.art.pl/rok-romantyzmu/

Informacje o wydarzeniu

27.05, godz. 18.00 „Przez furie jestem targan, ja Orfeusz…”. Wątki orfickie w twórczości Juliusza Słowackiego i ich odbicie w sztuce polskiej przełomu wieków (wybrane zagadnienia) Orfizm to złożone zjawisko kulturowe o charakterze filozoficzno-religijnym. W romantyzmie rozpowszechnił się na fali mistycyzmu przenikającego duchowość epoki. Idee orfickie silnie zaznaczyły się w utworach Juliusza Słowackiego, m.in. w Anhellim, Lilli Wenedzie, Balladynie, Beniowskim, także w utworach z okresu mistycznego – w Królu-Duchu i w pismach filozoficznych pisanych prozą. Wiele wątków orfickich zapośredniczonych przez utwory wieszcza zaznaczyło się w twórczości artystów polskich na przełomie wieków. Prezentacja i analiza tych dzieł będzie przedmiotem wykładu.

Wykład: Wacława Milewska (emerytowany kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie)