Pożegnania\powroty w literaturze i ikonografii romantyzmu

    • 22.04.2022

    • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego, Poznań, Polska

    • Bezpłatnie
  • Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  • Strona internetowa: https://mnp.art.pl/rok-romantyzmu/

Informacje o wydarzeniu

22.04 (piątek), godz. 18.00 Pożegnania\powroty w literaturze i ikonografii romantyzmu Osią wykładu będzie poemat Antoniego Malczewskiego Maria oraz bezpośrednio związany z tym utworem obraz Józefa Simmlera Pożegnanie Wacława z Marią. Kontekst źródłowy to literackie i wizualne prezentacje sceny pożegnania Hektora i Andromachy, konteksty bliższe to ilustracje innych autorów do poematu Malczewskiego. Wśród zagadnień szczegółowych wymienić można m.in. obecną w literaturze i folklorze figurę powrotu-nieszczęścia oraz lament w dawnej kulturze i jego przekształcenia.

Wykład: prof. dr hab. Elżbieta Nowicka (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)