„Polonez Chopina” Teofila Kwiatkowskiego. Dzieło wobec różnych interpretacji

    • 7.10.2022

    • Muzeum Narodowe w Poznaniu, Aleje Marcinkowskiego, Poznań, Polska

    • Bezpłatnie
  • Organizator: Muzeum Narodowe w Poznaniu
  • Strona internetowa: https://mnp.art.pl/rok-romantyzmu/

Informacje o wydarzeniu

07.10 (piątek), godz. 18.00 „Polonez Chopina” Teofila Kwiatkowskiego. Dzieło wobec różnych interpretacji „Polonez Chopina” to jedno z najbardziej znanych dzieł polskiego romantyzmu. Punktem wyjście dla rozważań będzie kontekst powstania akwareli i jej różnych wersji oraz opis uwzględniający dotychczas mało przebadane aspekty. Następnie skoncentrujemy się na wybranych interpretacjach dzieła, które uwzględniają wpływ Śpiewów historycznych Jana Ursyna Niemcewicza, filozofii Andrzeja Towiańskiego, działalności Hôtelu Lambert czy są wyrazem intuicyjnego odczytania poloneza przez malarza. Czy można w jakiś sposób pogodzić z sobą tak odmienne interpretacje?

Wykład: dr Arkadiusz Krawczyk (MNP)