Logo Roku Romantyzmu Polskiego zostało stworzone na potrzeby podkreślenia spójności wszystkich ogólnopolskich projektów realizowanych z okazji 200-lecia polskiego romantyzmu.

Znak nawiązuje do ozdobnych krojów pisma używanych na kartach tytułowych w książkach z epoki oraz inspirowany jest dynamiką ówczesnego liternictwa. Logo RRP bazuje na kroju pisma BONA NOVA z 2017 roku, będącego digitalizacją projektu Andrzeja Heidricha z 1971 r.
Znak dostępny jest dla wszystkich, którzy włączą się w obchody Roku Romantyzmu Polskiego poprzez realizację projektów uświetniających jubileusz. Każde ze wspomnianych przedsięwzięć powinno być zgodne z wymogami określonymi w Regulaminie logo RRP.
Zapraszamy do korzystania z logotypu i wspólnego świętowania 200-lecia polskiego romantyzmu!

Pobierz logotyp i księgę znaku

Regulamin