Rok 2022
rokiem romantyzmu polskiego

List Mickiewicza do Franciszka Malewskiego bez daty. Data ustalona według wydania sejmowego: Wilno, około 23 stycznia / 4 lutego 1822. Autograf znajduje się w zbiorach Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu.

Romantyzm zajmuje szczególne miejsce w naszej kulturze i historii. To epoka, która przyniosła Polsce genialnych twórców i wybitne dzieła. Ukształtowała patriotyzm, duchowość i postawę moralną Polaków. W romantyzmie zrodziła się fundamentalna dla naszego narodu idea niepodległościowa, realizowana we wszystkich działaniach zmierzających do odzyskania i umocnienia suwerennej Ojczyzny w 1918 roku oraz obecna we wszelkiej późniejszej walce o wolną Polskę. Romantyzm jest obecny w każdym pokoleniu i każde pokolenie na nowo i w różnych aspektach odkrywa jego bogate dziedzictwo. Dlatego tak ważne jest, aby uczczenie Roku Romantyzmu Polskiego odbyło się w ramach szeroko zakrojonego obywatelskiego zaangażowania i międzypokoleniowej współpracy.

W tym celu powstał specjalny portal internetowy www.romantyzm2022.pl, którego zadanie polega m.in. na rejestrowaniu i koordynacji przedsięwzięć związanych z obchodami Roku Romantyzmu Polskiego poprzez ułatwienie realizacji i współdziałania wszystkim organizatorom obchodów – zarówno na poziomie działań centralnych, jak i oddolnych, w kraju i za granicą. Portal stanowi przestrzeń informacyjną, gdzie prezentowane są różnorodne materiały tematyczne poświęcone epoce romantyzmu i samym obchodom, co zapewnia szeroki wgląd w realizację już trwających i dopiero planowanych inicjatyw. Ponadto w specjalnej zakładce znajduje się do pobrania okolicznościowe logo – znak rozpoznawczy wszelkich działań mających na celu wspólnotowe uczczenie tego wyjątkowego jubileuszu. Zachęcamy Państwa do zgłaszania inicjatyw.

Wspólnie świętujmy Rok Romantyzmu Polskiego!

O obchodach

W 1822 roku ukazało się pierwsze wydanie „Ballad i romansów” Adama Mickiewicza, które dały początek polskiemu romantyzmowi. Z okazji 200. rocznicy tego doniosłego wydarzenia Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2022 Rokiem Romantyzmu Polskiego.

Rok Romantyzmu Polskiego odbywa się pod auspicjami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. Prezydent zachęcił do licznego udziału w uczczeniu tego wyjątkowego jubileuszu, m.in. ogłaszając „Ballady i romanse” lekturą Narodowego Czytania 2022.

List Mickiewicza do Franciszka Malewskiego bez daty. Data ustalona według wydania sejmowego: Wilno, około 23 stycznia / 4 lutego 1822. Autograf znajduje się w zbiorach Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu.