Wyniki naboru w programie „Ballady i romanse” MKiDN

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło wyniku naboru w Programie „Ballady i romanse” realizowanym z okazji obchodzonego właśnie Roku Romantyzmu Polskiego. Jubileuszowe wydanie „Ballad i romansów”, konwent miłośników romantyzmu, radiowe słuchowisko, warsztaty plastyczne i muzyczno-teatralne, konkursy dla aktorów i rysowników oraz koncerty – to tylko niektóre z kilkudziesięciu projektów, które otrzymały wsparcie resortu kultury.

Celem programu jest przypomnienie znaczenia pierwszego wydania Mickiewiczowskich „Ballad i romansów” poprzez współczesne działania artystyczne, inspirowane tą publikacją oraz ukazanie jej wpływu na rozwój idei romantycznej w Polsce i Europie.

Poezye Adama Mickiewicza. T. 1, Przemowa ; Ballady i romanse ; Wiersze różne. Żródło: Polona

Dofinansowanie projektów wyniosło od 10 do 80 tysięcy złotych. Budżet programu na dofinansowania zadań w trybie konkursowym wyniósł 3,4 mln zł. Na zadania dofinansowane w trybie odwoławczym przewidziano 600 tysięcy zł.

Program „Ballady i romanse” wspiera przedsięwzięcia literackie, teatralne, muzyczne, taneczne, plastyczne, a także z dziedziny sztuk wizualnych, inicjatyw wydawniczych, działań edukacyjnych. Projekty mogą być realizowane w kraju i za granicą.