„44 x Mickiewicz” – program dotacyjny IAM

„44 x Mickiewicz” – program dotacyjny IAM

Trwa nabór wniosków w autorskim programie dotacyjnym Instytutu Adama Mickiewicza „44 x Mickiewicz”. Program skierowany jest do instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dofinansowanie mogą otrzymać działania ukazujące w jaki sposób polski romantyzm staje się wehikułem czasu. Strategicznym celem programu jest ukazanie aktualności idei romantycznych i inspiracji kulturą XIX wieku w myśleniu koncepcyjnym i działach artystycznych współczesnych twórców.

Realizowane zadania muszą być skierowane do publiczności zagranicznej. Dofinansowanie mogą otrzymać tylko projekty organizowane wraz z parterem zagranicznym, który działa na rzecz popularyzacji i ochrony dziedzictwa kulturowego oraz artystycznego w swoim kraju. Opcjonalnie w działania można włączyć dodatkowo również jako partnera polską placówkę zagraniczną. Realizowane projekty muszą być zgodne z koncepcją programową Dyrektora Instytutu Adama Mickiewicza.

Wnioskować można maksymalnie o dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych brutto. Wkład własny organizatora nie może być niższy niż 20 % budżetu całego projektu. Na realizację programu przewidziano 1,5 miliona złotych.

W pierwszym etapie naboru – do 24 lutego 2022 r. – należy złożyć brief projektu. Drugi etap, w którym należy przedstawić szczegóły projektu wraz z uzasadnieniem merytorycznym potrwa od 4 do 14 marca. Listę beneficjentów programu „44 x Mickiewicz” poznamy 23 marca.

Tytuł programu dotacyjnego nawiązuje do tajemniczej liczby „czterdzieści i cztery” z III części „Dziadów”. Jako symbol czegoś niejasnego, będącego ekwiwalentem największej, mistycznej, patriotycznej i apokaliptycznej tajemnicy narodowej liczba ta może być wykorzystywana nie tylko artystycznie. Ma stać się zachętą do reaktywowania dziedzictwa romantycznego we współczesnych projektach, ma być też okazją do pokazania i przypomnienia wkładu kultury polskiej w nurt europejski, ukazując równocześnie jego indywidualizm w ludowości, duchowości i mesjanizmie. Realizacja programu „44 x Mickiewicz” ma dowieść aktualności romantycznego dziedzictwa jako źródła wyobraźni oraz wrażliwości i być nawiązaniem do konstrukcji świata opartej na duchowej i dialogicznej sile oddziaływania tego, co ukryte jest w wielu wymiarach. Realizowane zadania powinny również ukazywać idee polskiego romantyzmu jako punktu stycznego dla wielu kultur, poglądów oraz nurtów sztuki, stwarzając okazję do ekspresji artystycznej i dialogu za pomocą twórczych form wyrazu.

Więcej informacji na temat programu dotacyjnego można znaleźć na stronie Instytutu Adama Mickiewicza.